Γνωστοποίηση κατασχέσεως προς τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

Προς: Το Γενικό Επιτελείο Στρατού
Προς: Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Προς: Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού

Το παρόν έγγραφο – διαταγή, κατά παρέκκλιση οποιουδήποτε κανόνα ή νόμου να κοινοποιηθεί με μέριμνα των αρμοδίων υπηρεσιών των γενικών επιτελείων των τριών κλάδων των ένοπλων δυνάμεων σύμφωνα με τους πίνακες αποδεκτών, ώστε να λάβουν γνώση ενυπογράφως όλα τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων της χώρας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σας γνωστοποιούμε ότι, από την 15η Απριλίου του 2022 έχουν κατασχεθεί οι 13 περιφέρειες που αποτελούν το σύνολο της έκτασης της χώρας Ελλάς, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία (κινητά και ακίνητα) των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ορίζονται πλέον ως μεσεγγυούχοι, πλην εξαιρέσεων. Η άνω κατάσχεση έγινε για την προστασία της χώρας μας και προς όφελος όλων των Ελλήνων.

Στο σημείο αυτό, θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΔΩ

Έκθεση επίδοσης προς Γενικό Επιτελείο Στρατού
Έκθεση επίδοσης προς Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Έκθεση επίδοσης προς Γενικό Επιτελείο Ναυτικού