Καλώς ήλθατε

Η αμφισβήτηση είναι η αρχή της σοφίας.
Σωκράτης, 470-399 π.χ.


Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πως οι Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς κατάσχεσαν την Ελλάδα, ποια είναι τα οφέλη της κατάσχεσης για κάθε Έλληνα και πως θα γίνει η ανασυγκρότηση της χώρας μας. Αν θέλετε να συμμετέχετε στην ανασυγκρότηση της χώρας μας, μελετήστε τα έγγραφα  προσεκτικά, ακούστε τα ηχητικά και μετά δηλώστε την συμμετοχή σας εδώ.

Επίσης θα βρείτε πληροφορίες για τους παράνομους πλειστηριασμούς και ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε για να προστατευτείτε από τις ενέργειες και τους εκβιασμούς των τραπεζών.

Μια μικρή περίληψη το τι σημαίνει ανασυγκρότηση της χώρας μας ακολουθεί αμέσως.

 1. Καταργούνται όλα τα συστήματα σκλαβιάς των ανθρώπων.
 2. Αυξάνονται οι μισθοί και οι συντάξεις σε όλους, με βάση τα 2500 ευρώ.
 3. Εξαλείφεται η ανεργία με την μείωση των ωρών εργασίας (σταδιακά η εργασία θα περιοριστεί στο ελάχιστο αναγκαίο για την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία).
 4. Καταργούνται οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί. Όσοι έχασαν τα σπίτια τους επιστρέφουν πίσω σε αυτούς.
 5. Καταργούνται όλοι οι φόροι, τα πρόστιμα και τα χρέη προς όλους.
 6. Καταργούνται οι διακρίσεις μεταξύ των ανθρώπων στην εργασία και την προσφορά.
 7. Ίση μεταχείριση σε όλους τους εργαζομένους.
 8. Οι μη εργαζόμενοι κατ’ επιλογή τους, που δεν επιθυμούν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο, θα ζουν με οριακά επιδόματα, χωρίς πρόσβαση σε όσα έχουν οι εργαζόμενοι.
 9. Η δημόσια διοίκηση εργάζεται και διευκολύνει τους πολίτες χωρίς πρόστιμα και ποινές.
 10. Εξαλείφεται το δημογραφικό πρόβλημα, καθώς οι μητέρες και τα ελληνόπουλα τίθενται υπό την προστασία του Έθνους και της δημόσιας διοίκησης.
 11. Οι Ελληνικές τράπεζες λειτουργούν μόνο ως θεματοφύλακες και διευκολύνουν την ρευστότητα του χρήματος.
 12. Η δημόσια διοίκηση λειτουργεί σε τοπικό επίπεδο διεύθυνσης και επιλύει άμεσα τα τοπικά προβλήματα.
 13. Οι παράνομοι αλλοδαποί επιστρέφουν στην χώρα τους.
 14. Οι διεθνείς συμβάσεις θα ισχύουν μόνο εάν οι Έλληνες έχουν όφελος.
 15. Οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας θα προστατεύουν την χώρα και τους πολίτες.
 16. Οι ικανοί και οι έμπειροι θα επιλέγονται από τους συναδέλφους τους να διοικήσουν τον δημόσιο τομέα, τις ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας της χώρας.

  Διαβάστε όλο το έγγραφο “ΕΔΩ”

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ “ΕΔΩ”

Σχετικά με τον Αντιπρόσωπο. Τι σημαίνει Αντιπρόσωπος;

  • Ο αντιπρόσωπος είναι το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει σε μια δικαιοπραξία για λογαριασμό ενός άλλου φυσικού προσώπου, όταν εκείνο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να ενεργήσει αυτοπροσώπως.

Για να υπάρξει αντιπρόσωπος, απαραιτήτως πρέπει να υπάρχει περιουσιακό στοιχείο. Το άτομο που ορίζεται ως αντιπρόσωπος, δύναται και μπορεί να ενεργεί είτε υπέρ, είτε κατά του αντιπροσωπευμένου (άρθρο 211 Α.Κ.), αλλά την ευθύνη των πράξεών του την έχει πάντα ο αντιπροσωπευόμενος. Αυτός είναι ο ορισμός του αντιπροσώπου σχεδόν όλων των δικαίων των χωρών-κρατών παγκοσμίως και βάσει αυτού του κανόνα, δηλαδή της αντιπροσώπευσης, κυβερνάται σήμερα ο πλανήτης. Σήμερα στην απλή αυτή έννοια της αντιπροσώπευσης για την διαχείριση περιουσίας και προς παραπλάνηση των πολιτών, προστέθηκαν λέξεις όπως δημοκρατία, πολίτευμα, θεσμός, δημόσιο συμφέρον, δίκαιο κλπ.

Αξιοποιώντας κατά γράμμα τις δυνατότητες που μας παρέχει ο ορισμός του αντιπροσώπου, η Εθνική Επιτροπή Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, αποτελούμενη από 1648 δημοτικές επιτροπές, εμπλέξαμε τους αντιπροσώπους των Ελλήνων (βουλευτές και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις) σε σύμβαση. Στην ουσία όμως, η σύμβαση μέσω των αντιπροσώπων δέσμευε τους αντιπροσωπευόμενους Έλληνες, οι οποίοι είχαν τα περιουσιακά στοιχεία και ήταν κάτοχοι – κύριοι του Ελληνικού κράτους. Στην συνέχεια ακολουθήσαμε όλους τους κανόνες που διέπουν τις συμβάσεις, για να καταλήξουμε στην αναφερθείσα κατάσχεση.

Αποτέλεσμα της κατάσχεσης αυτής είναι, η Ελλάδα να μην μπορεί να κατασχεθεί, να πουληθεί ή να κατακτηθεί από ξένες δυνάμεις και η χώρα και τα περιουσιακά της στοιχεία να παραμείνουν στους Έλληνες. Οι δε αντιπρόσωποι να είναι άνευ αντικειμένου, να μην έχουν θεσμικό ρόλο πλέον καθώς και λόγο ύπαρξης στη δική μας κινητή και ακίνητη περιουσία, αφού προηγουμένως είχαμε προβλέψει και είχαμε ανακαλέσει οποιαδήποτε αρμοδιότητα αντιπροσώπευσής μας από την κυβέρνηση της Ελληνικής δημοκρατίας και οποιονδήποτε άλλον εκτελούσε χρέη αντιπροσώπου.


Ανάκληση Αντιπροσώπευσης

Η κατάσχεση της Ελλάδας έχει ιστορία, δεν έγινε σε ένα βράδυ, ξεκίνησε τον Απρίλη του 2020 και βήμα βήμα οδηγηθήκαμε στην κατάσχεση όλων των περιφερειών. Μπορείτε να δείτε την ιστορία του πρώτου κεφαλαίου της κατάσχεσης της Ελλάδας από τους Έλληνες Αυτόχθονες Ιθαγενείς εδώ.