Γνωστοποίηση κατασχέσεως περιφερειών

Εξώδικη δήλωση – Κλήση – Γνωστοποίηση κατασχέσεως 13 περιφερειών της Ελληνικής εδαφικής ενότητας (Ελλάς)

1. Προς πρεσβείες εντός Ελλαδικού χώρου
2. Προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης
3. Προς χώρες μέλη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι από τις 15 Απριλίου του 2022 έχουν κατασχεθεί οι 13 περιφέρειες που αποτελούν το σύνολο της εδαφικής έκτασης της χώρας Ελλάς, καθώς και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων πολιτών.

 1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή) – αρ. επίδοσης 5759/03-05-2022
 2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) – αρ. επίδοσης 11050 Β´/05-05-2022
 3. Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Κοζάνη) – αρ. επίδοσης 5676 A‘/04-05-2022
 4. Περιφέρεια Ηπείρου (Ιωάννινα) – αρ. επίδοσης 5240 B‘/05-05-2022
 5. Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Κέρκυρα) – αρ. επίδοσης 6731/06-05-2022
 6. Περιφέρεια Θεσσαλίας (Λάρισα) – αρ. επίδοσης 10825 ΣΤ’/04-05-2022
 7. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Λαμία) – αρ. επίδοσης 11364 Γ’/05-05-2022
 8. Περιφέρεια Αττικής (Αθήνα) – αρ. επίδοσης 1339 Γ’/19-04-2022
 9. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Πάτρα) – αρ. επίδοσης 708 Α’/04-05-2022
 10. Περιφέρεια Πελοποννήσου (Τρίπολη) – αρ. επίδοσης 9908/04-05-2022
 11. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (Μυτιλήνη) – αρ. επίδοσης 874/05-05-2022
 12. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Ερμούπολη Σύρου) – αρ. επίδοσης 6860 Α’/04-05-2022
 13. Περιφέρεια Κρήτης (Ηράκλειο) – αρ. επίδοσης 9453 Β’/04-05-2022

Προχωρήσαμε στην άνω αναφερθείσα κατάσχεση για την προστασία της χώρας μας και προς όφελος όλων των Ελλήνων, αφού προηγουμένως, είχαμε ανακαλέσει οποιαδήποτε αρμοδιότητα αντιπροσώπευσής μας από την κυβέρνηση Ελληνική Δημοκρατία και οποιονδήποτε άλλον εκτελούσε χρέη αντιπροσώπου. Η αναφερόμενη κατάσχεση έγινε δυνάμει συμβάσεως μεταξύ ημών (της Εθνικής Επιτροπής Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών, η οποία αποτελείται από 1648 δημοτικές επιτροπές) και των αντιπροσώπων των Ελλήνων (την κυβέρνηση και κάθε τοπική αυτοδιοίκηση).

Σας ενημερώνουμε ότι στο εξής, οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτετε με την Ελληνική Δημοκρατία είναι άκυρη. Οι μόνοι που έχουν δικαίωμα επί του συνόλου της εδαφικής έκτασης της Ελλάδος και όλων των περιουσιακών στοιχείων αυτής, είναι η Εθνική Επιτροπή Διαχείρισης Περιουσίας των Ελλήνων Αυτοχθόνων Ιθαγενών όντες κύριοι και οι νέοι ιδιοκτήτες της χώρας Ελλάς. Θα θέλαμε επίσης να σας γνωστοποιήσουμε ότι, οποιαδήποτε συμφωνία έχετε συνάψει μετά από τις 06/04/2020 η οποία αφορά την χώρα μας Ελλάς, είναι άκυρη εάν δεν φέρει την δική μας έγκριση, καθότι στην διαχείριση της Ελλάδος είχαμε εμπλακεί από τις 6/4/2020 ως συνδιαχειριστές, λόγω της ανακλήσεως όλων των αντιπροσώπων.

Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να ενημερώσετε την κυβέρνησή σας καθώς και όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες της χώρας σας, για την ακυρότητα κυβερνητικών ή ιδιωτικών επαγγελματικών συμφωνιών με την χώρα μας Ελλάς.
Για θέματα τα οποία αφορούν συμβάσεις νεότερες ή παλαιότερες της άνω αναφερθείσας ημερομηνίας, από τις οποίες προκύπτουν εκατέρωθεν υποχρεώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας.