Σώματα Ασφαλείας

Στην Σελίδα αυτή θα βρείτε ότι έχει να κάνει με τα Σώματα ασφάλειας
Τα πιο κάτω έγγραφο έχει σταλεί σχεδόν σε όλα τα Αστυνομικά τμήματα της χώρας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουν λάβει γνώση όλο το προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας. Όλοι θα ενημερωθούν με τον άλφα ή τον Βήτα τρόπο, δεν θα υπάρξει για κανέναν δικαιολογία ότι δεν γνώριζε.

Ακολουθεί το κείμενο του εγγράφου

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ.
ΠΡΟΣ
ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ………
Γνωστοποίηση περί Αναγκαστικής Κατασχέσεως
Με την εντολή και ευθύνη της γραμματείας να λάβουν γνώση ενυπόγραφα (με αποδεικτικό) όλοι οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας σας, κατά παρέκκλιση οποιουδήποτε κανόνα η εσωτερική οδηγία.
Σας γνωστοποιούμε τα Έγγραφα της Διαχείρισης της Ελληνικής Περιουσίας μετά την Κατάσχεση και των 13 Περιφερειών της Ελλάδος και τις αλλαγές που επέρχονται σε όλη την Δημόσια Διοίκηση συμπεριλαμβανομένης και της Υπηρεσίας σας. Καθώς άγετε στα καθήκοντα σας η γνωστοποίηση, η εφαρμογή και η επίβλεψη των αλλαγών αυτών σε όλες τις Δημόσιες, Περιφερειακές, Δημοτικές, Κοινωφελείς, κλπ Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των Τραπεζών που ευρίσκονται στην περιοχή ευθύνης σας.
Η αλλαγές αυτές είναι αναγκαίες και απαιτούν άμεση εφαρμογή από μέρους σας. Ως Άνθρωποι οι οποίοι μέχρι σήμερα εφαρμόζετε τον Νόμο και είστε εξοικειωμένοι ως προς το να γνωρίζετε και να διακρίνετε τις Παρανομίες, τις Απάτες κλπ, οφείλετε να εξετάσετε την νομιμότητα των Εγγραφών τα οποία σας διαβιβάζουμε με την παρούσα και να πράξετε αναλόγως.
Στο πνεύμα αυτό και προς ενημέρωσή σας, θα αναφερθούμε περιληπτικά στο ιστορικό της αλλαγής αυτής υπέρ των Ελλήνων η οποία έχει ως εξής:
Δεδομένου ότι ο Αντιπρόσωπος είναι το Άτομο που ενεργεί για λογαριασμό μας (για την διαχείριση περιουσιακού στοιχείου) και μπορεί να οριστεί από εμάς τους Πολίτες είτε μέσω εκλογικής διαδικασίας, είτε μέσω πληρεξουσίου, είτε διότι οι Πολίτες δεν επιθυμούν οι ίδιοι να συμμετέχουν σε δικαιοπραξία, ή δεν είναι ικανοί για αυτήν. Εάν και εφόσον υφίσταται έστω και μια των εκ των άνω περιπτώσεων, τότε εκλέγεται, ή διορίζεται, ή αναλαμβάνει αφ’ εαυτού να ενεργεί για λογαριασμό μας ένας Αντιπρόσωπος. Όμως, την ευθύνη αλλά και τις συνέπειες από τις πράξεις του Αντιπροσώπου, είτε είναι θετικές είτε είναι αρνητικές την φέρουμε εμείς οι Πολίτες ως αντιπροσωπευόμενοι αυτών. Αυτός είναι παγκοσμίως ο νομικός ορισμός του Αντιπροσώπου. (Και ισχύει για όλους τους Αντιπροσώπους , Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δημάρχους κλπ.)
Στο Σύνταγμά μας (άρθρο 51 ) υπάρχει η δυνατότητα εάν θέλεις να αλλάξεις Αντιπρόσωπο, τότε και μόνο τότε, υποχρεωτικά ακολουθείται η εκλογική διαδικασία. Η ανάκληση όμως του Αντιπροσώπου, είναι αναφαίρετο Δικαίωμα κάθε Ανθρώπου και δεν υπάρχει κανένας περιορισμός σε αυτό. Αντιθέτως, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο των Συμβάσεων, αν υπάρξει Σύμβαση η οποία να εμπεριέχει όρο που να απαγορεύει την ανάκληση του Αντιπροσώπου, η Σύμβαση αυτή είναι άκυρη.
Οι νέοι Έλληνες Ιδιοκτήτες αξιολογώντας τα υπέρ και τα κατά της αντιπροσώπευσης, προέβησαν πρώτα σε ανάκληση όλων των Αντιπροσώπων στις 6/4/2020 και στην συνέχεια συνήψαν Σύμβαση και έθεσαν αυτούς(Αντιπροσώπους) κάτω από Όρους, ως προς το πώς να διαχειρίζονται την Εθνική Περιουσία στην οποία συμμετείχαν ως εξ αδιαιρέτου Ιδιοκτήτες και Συνδιαχειριστές, γνωστοποιώντας παράλληλα προς αυτούς και τις συνέπειες της μη εφαρμογής της Συμβάσεως. Οι Αντιπρόσωποι εθισμένοι στο να ενεργούν ως μικροί θεοί και υπεράνω όλων, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει Ανάκληση, τι σημαίνει να διαχειρίζεσαι Περιουσία τρίτου χωρίς την συγκατάθεσή του, τι σημαίνει Σύμβαση, πως ενεργοποιείται μια Σύμβαση και τις συνέπειες, οι οποίες προκύπτουν και επεκτείνονται και στους αντιπροσωπευόμενους Πολίτες, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από αυτούς. Δυνάμει της Συμβάσεως και των όρων αυτής, εκδόθηκαν Τιμολόγια τα οποία αποδέχτηκαν οι Αντιπρόσωποι σύμφωνα με τους Διεθνείς Κανόνες και παρά τις συνεχείς οχλήσεις από ημάς για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, αρνήθηκαν σιωπηρά να τα εξοφλήσουν. Ως εκ τούτου, οι συμβαλλόμενοι Έλληνες Ιδιοκτήτες, ολοκλήρωσαν την άνω διαδικασία με την Αναγκαστική Κατάσχεση όλης της Ελλάδος (των 13 Περιφερειών) και όλων των περιουσιακών στοιχείων των πολιτών στις 15/4/2022 και Υπέρ ΟΛΩΝ των Ελλήνων.
Όπως θα διαπιστώσετε στα επισυναπτόμενα Έγγραφα, η Κατάσχεση έγινε για να σταματήσουμε την Οικονομική Υποδούλωση των Ελλήνων, το Ξεπούλημα της Χώρας μας και την καταστροφή της, που προωθούσαν αδιαλείπτως οι αντιπρόσωποι. Το οξύμωρο είναι ότι παρότι όλοι έβλεπαν την καταστροφή αυτή να επέρχεται όλο και περισσότερο, κανένας δεν έκανε κάτι για να την σταματήσει.
Επειδή η Κατάσχεση της Ελλάδος υπέρ των Ελλήνων είναι πλέον Γεγονός και κανένας παγκοσμίως, δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό «τα Γραπτά (έγγραφα) μένουν».
Όλες οι ενέργειες μας έγιναν νόμιμα βάσει των Διεθνών και Εγχώριων Κανόνων που διέπουν τις Συμβάσεις,
Μετά την Κατάσχεση όλων των Περιουσιακών Στοιχείων των Ελλήνων, όλοι οι Αντιπρόσωποι βρέθηκαν να είναι άνευ Αντικειμένου (Βουλευτές, Περιφερειάρχες, Δήμαρχοι κλπ. ) και έχουν πλήρως ενημερωθεί και από τους οποίους έχει ζητηθεί να αποχωρήσουν από τα Κτήρια τα οποία είναι πλέον δική μας Περιουσία. Στο εξής , ουδείς Αντιπρόσωπος δικαιούται (δύναται ) να δίνει Εντολές προς υμάς, για την διαχείριση της δικής μας Περιουσίας. Ως νέοι Ιδιοκτήτες σας καλούμε, εάν επιλέξετε να μείνετε στην Δημόσια Διοίκηση για να συμβάλετε στην νέα αλλαγή υπέρ των Ελλήνων, να εφαρμόσετε άμεσα τους Νέους Κανόνες.
Διαφορετικά, υποχρεούστε να παραιτηθείτε, προσφέροντας τον χρόνο και τις υπηρεσίες σας όπου εσείς επιθυμείτε. Εάν όμως επιλέξετε να παραμείνετε στην Υπηρεσία σας αλλά δεν προσαρμοστείτε στα νέα δεδομένα, θα υπάρξουν συνέπειες, διότι θυμηθείτε ότι «τα έγγραφα μένουν».
Με καλή πρόθεση από μέρους μας, σας προτρέπουμε αφού πρώτα μελετήσετε προσεκτικά τα Έγγραφα που ακολουθούν, τότε να πράξετε ανάλογα.
Η επιλογή είναι δική σας.
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
2. ΕΠΙΔΟΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
3. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
4. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΣ ΤΩΝ 13 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΩΝ ΙΘΑΓΕΝΩΝ.