Περ. Κεντρικής Μακεδονίας

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγραφα που επιδόθηκαν στα κάτωθι link:


Αποβολή του περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας