Περ. Πελοποννήσου

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έγραφα που επιδόθηκαν στα κάτωθι link:

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ Περιφέρειας Πελοποννήσου

Α’ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΕΓΡΑΦΟΥ

  • Σύμβαση με περιφερειακό συμβούλιο της περιφέρειας Πελοποννήσου
  • Τιμολόγια οφειλής της περιφέρειας Πελοποννήσου

  • Αποβολή του περιφερειάρχη της περιφέρειας Πελοποννήσου