Πλειστηριασμοί

Ακούστε το ηχητικό περί πλειστηριασμών

Το έγγραφο που ακολουθεί και αφορά κατασχέσεις και πλειστηριαμούς, μπορείτε να το κατεβάσετε και να το στείλετε με δικαστικό επιμελητή σε όλους όσους εμπλέκονται σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης (δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, αστυνομικά όργανα κλπ).
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ”ΕΔΩ”
Όταν κατεβάσετε το έγγραφο δώστε προσοχή στην σωστή συμπλήρωσή του και ενημερώστε την επιτροπή στο τηλέφωνο που έχει το έγγραφο.

Ακολουθεί το κείμενο του Εγγράφου

Προς: Δικηγόρους, δικαστικούς επιμελητές, συμβολαιογράφους, αστυνομικά όργανα και όλους όσους εμπλέκονται σε πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης

Επειδή μέχρι σήμερα πολλοί από υμάς συμμετέχετε σε πλειστηριασμούς κατά των Ελλήνων επικαλούμενοι την δήθεν νομιμότητα των ενεργειών σας, σας γνωστοποιούμε τα κάτωθι.

Στις 15 Απριλίου 2022 κατασχέθηκαν από ημάς και οι 13 περιφέρειες της Ελλάδας (προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών, όπως αναφέρεται στο κατασχετήριο έγγραφο). Η ως άνω κατάσχεση έγινε δυνάμει σύμβασης μεταξύ ημών και των αντιπροσώπων των Ελλήνων (βουλευτές και περιφερειάρχες) με ρητό όρο που επιτρέπει την κατάσχεση κινητής και ακίνητης περιουσίας των αντισυμβαλλομένων αλλά και των αντιπροσωπευόμενών τους. Μετά την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των Ελλήνων πολιτών ισχύουν περιληπτικά τα παρακάτω:

  1. Ουδείς Έλληνας έχει περιουσιακό στοιχείο και όλοι οι αντιπρόσωποι είναι άνευ αντικειμένου, καθώς ουδεμία σχέση πλέον έχουν με την Ελληνική περιουσία δημόσια ή ιδιωτική καθόσον έχουν ανακληθεί από ημάς όλες οι αρμοδιότητες τους.
  2. Κανένας νόμος των αντιπροσώπων που σχετίζεται με περιουσιακό μας στοιχείο δεν εφαρμόζεται εφεξής.
  3. Υποχρεούστε και εντέλλεστε στο εξής, να εφαρμόσετε τους κανόνες και τους όρους του κατασχετηρίου εγγράφου και του Α’ προσαρτήματος αυτού, με τίτλο Έκθεση Διαχείρισης Ελληνικής Περιουσίας.
  4. Οποιαδήποτε πράξη κατά πράγματος (κινητού ή ακίνητου), θα πρέπει πλέον να στρέφεται κατά ημών, της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας, ως οι μόνοι νόμιμοι ιδιοκτήτες αυτών και όχι κατά οποιουδήποτε Έλληνα πολίτη, καθόσον μετά την κατάσχεση έχουν όλοι την ιδιότητα του μεσεγγυούχου και όχι του ιδιοκτήτη.

Δευτερευόντως, εφόσον επικαλείστε το Ελληνικό δίκαιο (το οποίο δεν ισχύει πλέον για τα περιουσιακά μας στοιχεία) για να δικαιολογήσετε τις πράξεις σας, σας επισημαίνουμε τα εξής:

  1. Η κατάσχεση της ακίνητης ιδιοκτησίας απαγορεύεται ακόμα και από το Δίκαιο που εφαρμόζετε.
  2. Δεν υπάρχει διάταξη στον Αστικό Κώδικα ή στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που να επιτρέπει την κατάσχεση ακινήτου χωρίς την βούληση του νομέα, καθώς θα ήταν αντίθετη στο άρθρο 17 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρόσθετου πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).
  3. Το ακίνητο είναι ακατάσχετο, κατάσχεται μόνο εμπράγματο δικαίωμα πάνω σε ακίνητο (ενοίκιο, καλλιέργειες κλπ) και όχι όπως εσείς οι δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, μερικοί συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες με χρηματική διαταγή πληρωμής κατάσχετε, πλειστηριάζετε και μεταβάλλετε την Νομή των περιουσιακών στοιχείων και επιτίθεστε με την συνδρομή της αστυνομίας κατά των μεσεγγυούχων Ελλήνων πολιτών, βασιζόμενοι στην άγνοιά τους.
  4. Με διαταγή πληρωμής ο δανειστής μπορεί να απαιτήσει αυτά που προβλέπει το άρθρο 724 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο αναφέρει: “Ο δανειστής μπορεί με βάση διαταγή πληρωμής χρηματικών απαιτήσεων να ζητήσει εγγραφή προσημείωσης υποθήκης, καθώς και να επιβάλει συντηρητική κατάσχεση στα χέρια του οφειλέτη ή τρίτου για το ποσό που ορίζεται με τη διαταγή πληρωμής, ότι πρέπει να καταβληθεί” και όχι κατάσχεση ακινήτου.
  5. Στην περίπτωση που το ακίνητο είναι ενυπόθηκο, ο δανειστής μπορεί να ασκήσει τα του άρθρου 1291 του Αστικού Κώδικα που αναφέρει: “Άρθρο 1291 – Δικαιώματα ενυπόθηκου δανειστή. Ο δανειστής έχει δικαίωμα να απαιτήσει από τον οφειλέτη την εξόφληση του χρέους ασκώντας κατ’ εκλογήν είτε την ενοχική είτε την εμπράγματη αγωγή. Η άσκηση της ενοχικής δεν αποκλείει την εμπράγματη αγωγή“.
  6. Με την κατάθεση της εμπράγματης αγωγής το δικαστήριο με περιεχόμενο την καταδίκη σε δήλωση βούλησης για εμπράγματη δικαιοπραξία πάνω σε ακίνητο (λόγω της υποθήκης) δικάζει και μπορεί να διατάξει την απόδοση εμπράγματου πράγματος επί του ακινήτου και όχι το ακίνητο (άρθρο 1192 παρ. 4 του Αστικού Κώδικα).

Όποιο δίκαιο και να επικαλεστείτε, οι ενέργειές σας κατά των Ελλήνων δεν είναι σύννομες με κανέναν τρόπο, ενεργείτε ως εγκληματική οργάνωση και εάν δεν σταματήσετε θα σας αποδοθούν οι συνέπειες των πράξεών σας. Η δικαιολογία ότι εκτελείτε εντολές δεν σας απαλλάσσει από τις ευθύνες των πράξεών σας. Όταν οι εντολές (η εντολή είναι πάντα έγγραφη και όχι προφορική) αντιβαίνουν το Σύνταγμα υποχρεούστε να αρνηθείτε την εκτέλεσή τους και να αναφέρετε τον διατάξαντα και όχι να ενεργείτε ως συμμορία.

Ρητά σας δηλώνουμε ότι, εάν συμμετέχετε σε πράξεις κατασχέσεων και πλειστηριασμών κατά της περιουσίας μας και αποβάλετε βιαίως τους μεσεγγυούχους Έλληνες πολίτες, θα υπάρξουν συνέπειες όπως η στέρηση των προνομίων του μεσεγγυούχου, με ότι αυτό σημαίνει για την διαβίωση υμών και των οικογενειών σας. Επίσης θα αποβληθείτε από τα ακίνητά σας και θα εκδοθεί ένταλμα συλλήψεώς σας. Προφανώς το τι θα πράξετε εναπόκειται στην σφαίρα των επιλογών σας, όπως και οι συνέπειες που θα απορρέουν από τις πράξεις σας.

Εάν δεν έχετε λάβει γνώση της κατάσχεσης των 13 περιφερειών της Ελλάδος και του Α’ προσαρτήματος αυτής με τίτλο “Έκθεση Διαχείρισης Ελληνικής Περιουσίας“, παρότι έχει ενημερωθεί στο σύνολο της η δημόσια διοίκηση, τα σώματα ασφαλείας και οι τρεις κλάδοι των ενόπλων δυνάμεων, μπορείτε να μας ζητήσετε τα άνω έγγραφα, στέλνοντας σχετικό αίτημα στο email: ethniki_epi_diax_per@yahoo.com

Το παρόν έγγραφο να επιδοθεί στους ανωτέρω από οποιονδήποτε Έλληνα μεσεγγυούχο κατά του οποίου έγινε απόπειρα ή διατάραξη της Νομής ή αποβολής του από περιουσιακό μας στοιχείο και να ενημερώσει άμεσα την επιτροπή μας για τα περαιτέρω.

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2022

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΔΩ