Δήλωση συμμετοχής

Όροι και κανόνες

Μελέτησα το κατασχετήριο έγγραφο με το Α’ προσάρτημα αυτού της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης Περιουσίας των Ελλήνων Αυτόχθονων Ιθαγενών και συμφωνώ / ταυτίζομαι απόλυτα με το περιεχόμενο των άνω εγγράφων και με την Δήλωση συμετοχής μου αποδέχομαι τα κάτωθι:

  1. Ανακαλώ κάθε αντιπρόσωπο που είχα μέχρι σήμερα και οι οποίοι εις γνώση μου ή εν αγνοία μου διαχειρίζονταν την περιουσία μου και την ζωή μου.
  2. Από σήμερα δεν θα επιτρέπω σε κανέναν να αποφασίζει για μένα, αλλά ούτε και εγώ θα αποφασίζω για κανέναν άλλον και ίσος προς ίσο, συμμετέχω στην ανασυγκρότηση της χώρας μας Ελλάς με τους όρους και τους κανόνες του κατασχετηρίου εγγράφου και του Α’ προσαρτήματος αυτού, που φέρει τον τίτλο “Έκθεση Διαχείρισης Ελληνικής Περιουσίας”.
  3. Με την παρούσα υποβάλλω αίτημα στην άνω επιτροπή να οριστώ και εγώ ιδιοκτήτης / θεματοφύλακας των περιουσιακών στοιχείων του Έθνους των Ελλήνων και να συνεισφέρω με οποιοδήποτε τρόπο μπορώ στο έργο που επιτελείται για την ανασυγκρότηση της πατρίδας μου
  4. Επίσης, γνωρίζω και αποδέχομαι ότι οποιαδήποτε πράξη ή ενέργειά μου αντιβαίνει τα ανωτέρω ή τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα, θα έχει ως αποτέλεσμα να απολέσω αυτομάτως την ιδιότητα του συμμετέχοντα και όλα τα δικαιώματα του μεσεγγυούχου, καθώς και του τυχόν ιδιοκτήτη / θεματοφύλακα.

Διαβάστε τους όρους και τους κανόνες του κατασχετηρίου εγγράφου και του Α’ προσαρτήματος αυτού.